20.4 C
Karabük
13 Haziran Perşembe 2024

Prof. Dr. Refik POLAT KİMDİR?

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130’uncu ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) önerdiği adaylar arasından, 7 üniversiteye rektör ataması yaptı.

Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Refik Polat’ı, atadığı kaydedildi

Prof. Dr. Refik POLAT KİMDİR?
1969 yılında Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamladı.

Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümünden 1992 yılında mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimine Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde başladı ve 1994 yılında mezun oldu. Aynı yıl girdiği sınavı kazanarak Harran Üniversitesi’nde araştırma görevlisi oldu.

Doktora eğitimine Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde başladı ve 1999 yılında doktor unvanını aldı. Harran Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak öğretim üyeliğine atandı.

2007 yılında UAK tarafından yapılan sınavı kazanarak doçent unvanını aldı.

2009’da Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünde göreve başladı ve bölüm başkanlığına atandı. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu döneminde (2009-2011) dekan yardımcılığı görevini yürüttü. Prof. Dr. Burhanettin Uysal’ın Mühendislik Fakültesi dekanlığına vekâlet ettiği 2011 yılı boyunca da dekan yardımcılığı görevini devam ettirdi.

2012’de Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünde profesörlüğe yükseltildi.

REKTÖR SEÇİLMEDEN ÖNCE YAYINLADIĞI
SEÇİM BİLDİRGESİ
  Değerli Meslektaşım

  Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz, özgürce çalıştığımız yuvamız Karabük Üniversitesi, yaşıtlarıyla kıyaslanmayacak güzelliklere Kurucu Rektörümüzün çalışkanlık ve girişimcilik coşkusuyla ulaştı.

  Her başlangıcın bir sonu olduğu gibi Sayın Rektörümüzün de görev süresi tamamlanmış oldu. Her birimiz onun engin tecrübelerinden ve çalışkanlığından istifade etmeye kuşkusuz devam edeceğiz.

  Bildiğiniz gibi Üniversitemizde bir seçim yapılması gerekiyor. Kadim kültürümüzün bir gereği olarak, halen yürütmekte olduğum dekanlık görevi de dâhil hiçbir yöneticilik görevine talip olmadım. Yakın dostlarım ve mesai arkadaşlarım bu görev için beni uygun gördüklerini ifade ettiler. Ben de bu görevi ancak bir dönem için ve katılımcı-kuşatıcı bir yönetim anlayışına destek vermeleri şartıyla kabul edeceğimi beyan ettim.

  Üniversitemizin hızlı büyümesinin getirdiği eksikliklerimiz var. Birçoğumuza malum olan söz konusu bu eksikliklerin neler olduğunu, siz değerli meslektaşlarımızla yapacağımız toplantılarla, ortak akılla tespit edip, çözüm önerilerini tartışarak, birlikte karar verdiğimiz stratejik hedefler doğrultusunda Üniversitemizi Ülkemiz ve Dünya listesinde üst sıralara taşımak en önemli görevimizdir.

  Geleceğin Karabük Üniversitesinin, dünyanın en seçkin kurumları arasında yerini alması en büyük vizyonumuzdur. Yüksek akademik yetkinliklere sahip kadrosuyla eğitim ve araştırmada adından söz ettiren, nitelikli mezunlarının istihdam için özellikle arandığı bir üniversite haline getirmeyi ancak birlikte başarabiliriz.

  Hiçbirimiz hepimiz kadar iyi olamayız anlayışıyla, yönetimden yönetişime geçerek, adalet, liyakat, sevgi, saygı ve akademik özgürlükleri sonuna kadar hissedebileceğimiz bir yönetim tarzı kırmızı çizgilerimiz olacaktır.

  Kampüsümüzün standartlarını dünyanın iyi örneklerinde olduğu gibi arttırarak, öğrencilerimiz, insan kaynaklarımız ve ailelerimiz için huzurlu bir yaşam ve kültür merkezine dönüştürebilir, mensuplarının gurur duymasına vesile olabiliriz.

  Centilmenlik ve saygıyla geçeceğini ümit ettiğim rektörlük seçim sürecinin üniversitemizi birleştiren ve geliştiren bir ortam olması dileğiyle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

  Saygılarımla.

Prof.Dr. Refik POLAT
Rektör Adayı    

Akademik ve İdari Personelimize Yönelik Hedeflerimiz

    Öğretim elemanlarının yabancı dil gelişimine yönelik yeni imkanlar oluşturulacaktır.
    Üniversite personelimize ve öğrencilerimize nitelikli ve öncelikli sağlık hizmeti verilebilmesi için Kampüs içerisinde bir Aile Sağlık Merkezi kurulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
    Araştırma Hastanesinde Üniversite personelinin sağlık işlerini takip edecek bir birim oluşturulacaktır.
    Üniversite akademik ve idari personelin rahatça gidip vakit geçirebileceği bir sosyal tesis ve konukevinin hizmete açılması sağlanacaktır.
    Akademik ve idari görevlendirmelerde liyakat ve tecrübe esas alınacaktır.
    Uluslararası öğretim üyesi hareketliliğini sağlamak için gerekli destekler verilecek, doktora sonrası yurt dışı araştırma programlarına katılım teşvik edilecektir.
    Öğretim elemanlarımızın ders ücreti vb. hak edişleri geciktirilmeden ödenecektir.
    Akademik personelin idari işlerde eşit bir şekilde görevlendirilmesine azami gayret gösterilecektir.
    İdari personelin meslek içi ve kişisel gelişim eğitim imkânları ve motivasyonunu yükseltecek sosyal etkinlikler artırılacaktır.
    İdari personel sayıları birim iş yüklerine göre düzenlenecektir.
    İdari personel kadro tahsislerinin artırılması için çaba gösterilecektir.
    İdari personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları periyodik hale getirilecektir.
    Karabük merkez ve Safranbolu ilçesinden Kampüse personel servisi konulacaktır.

Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Hedeflerimiz

    Bilimsel Araştırma Projelerinin (BAP) değerlendirme süreçleri hızlandırılacak, kapsamı genişletilecek ve daha fazla projenin desteklenmesi sağlanacaktır.
    Mevcut Araştırma ve Uygulama Merkezleri’nin altyapıları güçlendirilecek ve ihtiyaç duyulan alanlarda yeni uygulama ve araştırma merkezleri açılacaktır.
    Öğretim elemanlarının bireysel olarak ya da üniversitedeki merkezler aracılığıyla uluslararası projelere katılımları teşvik edilecektir.
    Teknokent, kuluçka merkezleri ve fikir atölyelerinin kurulması için aktif bir biçimde çalışılacak ve üniversite sanayi işbirliği etkin ve verimli bir yapıya kavuşturulacaktır.
    Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve konferanslara katılım destekleri arttırılacaktır.
    Ulusal ve uluslararası proje başvurularına teşvik ödülleri Üniversite tarafından ayrıca verilecektir.
    Yurt dışı SCI&SSCI kapsamında yer alan dergilerde yayımlanan makaleler için Üniversite tarafından teşvik ödülü verilecektir.
    Üniversite Patent Ofisi kurulacak ve yenilikçi çalışmalara patent için katkı sağlanacaktır.
    Üniversitemizdeki laboratuar ve atölye imkanları artırılacak, laboratuar ve atölyeler modern araç gereçler ve cihazlar ile donatılacaktır.
    Akademisyenlerimiz özellikle disiplinler arası çalışmalar konusunda teşvik edilecek ve bu çalışmalara her türlü destek sağlanacaktır.

Öğrencilerimize Yönelik Hedeflerimiz

    Üniversite giriş sınavında yüksek puan alan öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesi için teşvik sistemi ve politikalar geliştirilecektir.
    Mevcut ders geçme sistemi geliştirilerek kısıtlamalar kaldırılacaktır.
    Eğitim kalitesinin arttırılabilmesi için sınıf-anfi sayıları yeniden gözden geçirilecektir.
    Mevcut bölüm ve programlar; müfredat, kontenjan ve öğretim üyesi yeterliliği bakımından gözden geçirilecektir.
    Başarılı öğrenciler “Üniversite bursu” adı altında desteklenecektir.
    Öğrenci kulüplerinin ulusal ve uluslararası aktivitelere katılımları desteklenecektir.
    Öğrencilerin her türlü sorun ve sıkıntılarını azaltmak amacıyla rehberlik hizmeti veren danışmanlık ofisi kurulacaktır.
    Kampüs öğrenci yaşam alanına dönüştürülecektir.
    Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin mevcut laboratuvar ortamlarını kullanımı sağlanacaktır.
    Sürekli eğitim merkezinden başarılı öğrencilere kariyer geliştirme bursu verilecektir.
    Kampüse ve kampüs içi ulaşım rehabilite edilecektir.
    Öğrenci projelerineBilimsel Araştırma Projeleri (BAP) fonundan destek verilecektir.

Fiziki Alt Yapıya Yönelik Hedeflerimiz

    Kongre, panel, konferans, seminer, tören, tiyatro, konser, folklor, müzayede, sergi ve kermes gibi etkinliklerin yapılabileceği her türlü donanıma sahip yeni bir kültür ve kongre merkezi inşa edilerek, üniversitemiz sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetler konusunda bir cazibe merkezi haline getirilecektir.
    Her fakülte binasında kendine özgü “cep konferans salonu” yapılacaktır.
    İnşası devam etmekte olan kütüphane hızla tamamlanacak ve üniversitemiz 24 saat hizmet veren modern bir kütüphaneye kavuşacaktır.
    Kampüs içerisinde spor, yemek, dinlenme ve barınma gibi ihtiyaçları karşılayabilecek tesisler kurulacaktır.
    Birimlere ait akademik, idari ve öğrenci otoparklarının düzenlenmesi yapılacaktır.
    Mevcut kreş şartlarının iyileştirilmesi sağlanacaktır.
    Girişte bulunan yapay gölet ve çevresinin daha aktif ve verimli kullanılmasına yönelik projeler geliştirilecektir.
    Kampüs ortamını bütünüyle engelli vatandaşlarımızın kullanımını kolaylaştıracak şekilde tekrar düzenlenmesi sağlanacaktır.
    Mevcut binalara iklimlendirme sistemleri eklenerek çalışan ve öğrencilerin konfor seviyesinin arttırılması sağlanacaktır.
    Kampüs içerisinde halı saha ve spor kompleksi kurulacak ve kampüs içerisindeki sportif merkezler tüm personele açık tutulacaktır.
    Kampüs içerisinde internet erişiminin daha etkin olması sağlanacaktır.

 

5317

Facebook Yorumları

Son Haberler