Atatürk kimin tekerine çomak soktu?

Tarihe ışık tutan çok anlamlı bir fotoğraf ve çok önemli bilgiler aktarmak istiyorum. Abdülhamid devrinde Maliye Bakanı, Dışişleri Bakanı (Hariciye Nazırı), Ticaret Bakanı, Ziraat Bakanı, Büyükelçiler, Valiler kimlerdi?

BU EKİBE İYİ BAKIN!

Bu ekibi Ermenistan Kabinesi sanmayın.
Bu ekip; 33 senelik ABDULHAMİD Devrinin Ekibi

Sonra da devlet batınca “Vay Efendim Türkçülük başlamış da devlet çökmüşmüş..”

Peki bu ekonomik iflas tablosunda Türkler nerede?

Dışişleri Bakanları;
(Hariciye Nazırları)
★ Aleksandros Karateodori Paşa
(1878-1879)
★ Gabriel Pasha ve Sava Paşa (1879-1880)

Hazine-i Hassa Nazırları:
★ Agop Ohanes Kazazyan (1876-1891),
★ Mikail Portakalyan Efendi (1891-1897),
★ Ohanes Sakız Efendi (1897-1908)

Maliye Bakanları;
(Maliye Nazırı)
★ Agop Ohanes Kazasyan Paşa (28-30 Ağustos 1885), (Aralık 1886 – Mart 1887) (1888-1891)

Nafia Nazırları:
★ Ohanes Çamiç Efendi (1877-1878),
★ Aleksandr Karateodori Paşa (1878)
★ Sava Paşa (1878-1879)Orman ve Maadin Nazırları;
★ Mavrokordato Efendi (1908-1909),
★ Aristidi Paşa ( 1909)

Ticaret ve Ziraat Nazırları;
★ Bedros Kuyumcuyan Efendi (1880)
★ Gabriel Noradonkyan Efendi (1908-1909)

Ayan Üyeleri(1876);
★ Antopolos Efendi Aristarki Bey,
★ Daviçon Karmona Efendi,
★ Musurus Paşa,
★ Serviçen Efendi,
★ Stoyanoviç Efendi,
★ Dr. De Kastro Bey,
★ Mavroyeni Paşa,
★ Karatodri Paşa,
★ Abraham Karakahya Paşa

Ayan Üyeleri(1908)
★ Azaryan Efendi,
★ Basarya Efendi,
★ Bohor Efendi,
★ Fethi Franko Bey,
★ Gabriyel Noradonkyan Efendi,
★ Mavrokordato Efendi,
★ Mavroyeni Bey,
★ Oksanti Efendi,
★ Yorgiyadis Efendi,
★ Aram Efendi,
★ Popoviç Temko Efendi,

Babıali Hukuk Müşaviri
Gabriel Efendi;
Abdülhamit zamanında sürekli el üstünde tutulan bu Gabriel Efendi 2. Dünya savaşı sonrası düzenlenen Paris Konferansında Ermeniler için toprak talep etmiş, Lozan Konferansına da Ermeniler adına katılmıştır…

Elçilere göz attığımızda;
★ Y. Fotiades Bey ve Gobdan Efendi’nin Atina,
★ Azaryan Efendi’nin Belgrad,
★ E. Karatodri Efendi’nin Brüksel,
★ Blak Bey’in Bükreş,
★ Yanko Karaca, Misak Efendi ve Aritraki Efendi’nin Lahey,
★ K. Musurus Paşa, Alfred Rüstem Paşa ve Antopulo Paşa’nın Londra,
★ Naum Paşa’nın Paris,
★ S. Musurus Bey ve Y. Fotiades Bey’in Roma,
★ Nikola Gobdan Efendi’nin Sofya,
★ A. Vogorides Paşa’nın Viyana,
★ L. Aristarki Bey ve A. Mavroyeni Bey’in Washington’da Büyükelçi-Elçi olarak görev yaptıklarını görüyoruz.

Konsolos ve kâtipliklerde de Türk unsurundan ziyade Ermeni ve bilhassa Rum memurlar kullanılmakta idi.
Valilik koltuklarının çoğunda da gayrimüslimler oturuyordu.
Mesela;
Şarkî Rumeli Valileri;
★ Sava Paşa,
★ Aleko Vogorides Paşa,
★ Gavril Paşa Hristoiç,
★ Alexandre de Battenberg,
★ Ferdinand de Saxe-Cobourg et Gotha,

Sisam Beyleri;
★ Mişel Gregoriyadis Bey,
★ Aleksander Mavroyeni Bey,
★ Yanko Vitinos Bey,
★ Kostaki Karateodori Paşa,
★ Yorgi Yorgiadis Efendi,
★ Andrea Kopasis Efendi,

Cebelilübnan Sancağı Mutasarrıfları;
★ Vasa Paşa,
★ Naum Paşa,
★ Yusuf Franko Paşa

Maliyesini, Hariciyesini, Tarımını, Madenlerini ve Mülkiyesini gayrimüslimlere bırakmış devletin başında bir İslam Halifesi (!) vardır…

ŞİMDİ ANLADINIMIZ MI ATATÜRK’ÜN KİMİN TEKERİNE ÇOMAK SOKTUĞUNU?
Türk Dil Kurumuna bir Ermeni dilbilgisi uzmanını, o da sadece Genel Sekreter olarak atadı diye ki adam Osmanlı memuru zaten, 100 senedir Atatürk’e demediğini bırakmayanlara soralım, insafınız var mı?

Kaynak Kitap:
Sinan Kuneralp, Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali (1839-1922)
Prosopografik Rehber, İstanbul: ISIS PRESS, 1999

Facebook Yorumları

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Son Haberler